28 September 2021, Tuesday, 16:28
Sim Sim, Charter 97!
Categories
Comments 2
+11 +
Раман, 7:00, 14.09

Такія паштоўкі трэба рупліва захоўваць, бо праз год-другі лісты ад прэзідэнта будуць шмат каштаваць.
Мікалай Статкевіч — мой прэзідэнт!

Reply
+8 +
Старобелорусъ, 7:04, 14.09

"И то ест наша волность, которою се мы межи иншыми народы хрестиянскими хвалимъ, же пана, ижбы водле воли своее, а не водле правъ наших пановал, над собою не маем"

I то ёсць наша вольнасць, катораю мы меж iншымi народамi хрестiянскiмi хвалiмся, што пана, якiб паводле волi сваёй, а не паводле прау нашых панавау, над сабою не маем!

Лiтвiн-беларус Леу Сапега, 1588 рок.

Reply
 
Write your comment
E-mail won't be published