16 чэрвеня 2024, Нядзеля, 15:47
Падтрымайце
сайт
Сім сім,
Хартыя 97!
Рубрыкі

Распрацаваны ўказ аб абмежаванні Інтэрнэту (Тэкст дакумента)

92

Плануецца, што кантраляваць працу інтэрнэт-рэсурсаў будзе Cавет міністраў разам са спецыяльнымі службамі і правайдэрамі.

У газету «Наша Ніва» патрапіў праект указу «Аб мерах па ўдакладненні выкарыстання нацыянальнага сегмента глабальнай кампутарнай сеткіІнтэрнэт».

Паводле гэтага дакумента, кантроль над рэсурсамі Інтэрнэту ў Беларусі павінен ажыццяўляцца ў парадку, вызначаным Саветам Міністраў па ўзгадненні са спецыяльнай службай — Аператыўна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Лукашэнкі (ААЦ).

Паводле праекта гэтага дакумента, пад кантроль ААЦ трапляюць інтэрнэт-правайдэры краіны. «Пералік аператараў электрасувязі, якія маюць права беспасярэдняга доступу (далучэння) да міжнародных сетак электрасувязі, а таксама ўпаўнаважаных пастаўшчыкоў паслугаў сеткі Інтэрнэт» будзе вызначаць ААЦ «па ўзгадненні з прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь».

Дзейнасць правайдэра можа быць спыненая паводле пастановы Савета Міністраў. У сферу уплыву Аператыўна-аналітычнага цэнтра таксама трапіць забарона на доступ да інфармацыі, незаконнай паводле беларускага заканадаўства. І рэгістрацыя даменных імёнаў .by таксама будзе падкантрольная ААЦ.

Гэтая ж структура будзе ажыццяўляць і кантроль за выкананнем патрабаванняў нацыянальнага заканадаўства кампаніямі, якія займаюцца прадастаўленнем інтэрнэт-паслугаў.

Праект указа таксама ўтрымлівае план мерапрыемстваў на бліжэйшы год, якія павінны ажыццяўляцца Саветам Міністраў і Аператыўна-аналітычным цэнтрам з мэтай удасканалення дзейнасці нацыянальнага сегмента Інтэрнэту ў Беларусі. Так, паводле названага праекта дакумента, у трохмесячны тэрмін пасля апублікавання ўказа, Савет Міністраў павінен забяспечыць рэгламентацыю дзейнасці інфармацыйных рэсурсаў беларускага сегмента Інтэрнэту, а таксама прадставіць звесткі аб уладальніках інфармацыйных рэсурсаў.

Сапраўдную трывогу выклікае пункт 1.5. праекта ўказа. У ім кажацца: «Пастаўшчыкі паслугаў сеткі Інтэрнэт паводле запыту карыстальніка аказваюць паслугі па абмежаванні доступу да інфармацыі, змест якой скіраваны на: ажыццяўленне экстрэмісцкай дзейнасці» і г.д.

На працягу аднаго года пасля ўступлення ў сілу указа плануецца распрацаваць праект Закона аб нацыянальным сегменце сеткі Інтэрнэт і прадставіць яго на разгляд беларускаму кіраўніку.

Аператыўна-аналітычны цэнтр быў створаны ў 2008 годзе.

Прапануем увазе чытачоў поўны тэкст праекта дакумента.

* * *

Проект

Указ Президента Республики Беларусь

2009 г. № г.Минск

О мерах по совершенствованию использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет

В целях обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства в информационной сфере, создания условий для дальнейшего развития национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет*:

1. Установить, что:

1.1. оказание услуг на территории Республики Беларусь с использованием национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет (далее — сеть Интернет) осуществляется с помощью размещаемых на данной территории и зарегистрированных в установленном порядке информационных сетей, систем, ресурсов, в том числе сетей электросвязи и комплексов программно‑технических средств (далее — ресурсы национального сегмента сети Интернет).

Регистрация ресурсов национального сегмента сети Интернет осуществляется в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Оперативно‑аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.

Сведения о зарегистрированных ресурсах национального сегмента сети Интернет передаются в Оперативно‑аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в порядке и объемах, определяемых этим Центром;

*Под национальным сегментом глобальной компьютерной сети Интернет понимается совокупность информационных сетей, систем, ресурсов, в том числе сетей электросвязи и комплексов программно‑технических средств, имеющих подключение к данной сети, ограниченная территорией и (или) доменным пространством Республики Беларусь.

1.2. операторы электросвязи, а также иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по использованию сети Интернет (далее — поставщики услуг сети Интернет), обязаны идентифицировать* пользователей сети Интернет**, которым они оказали данные услуги.

Информация об идентификации пользователей сети Интернет подлежит хранению поставщиком услуг сети Интернет не менее одного года и предоставляется по требованию государственных органов, осуществляющих оперативно‑розыскную деятельность, органов прокуратуры, предварительного расследования, налоговых органов, судов;

1.3. размещение информационных ресурсов и доступ к сети Интернет государственных органов и организаций, а также иных организаций, использующих в своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты, производится уполномоченными поставщиками услуг сети Интернет.

Уполномоченные поставщики услуг сети Интернет:

обеспечивают целостность, конфиденциальность, доступность и сохранность информации государственных органов и организаций, размещаемой в национальном сегменте сети Интернет;

определяются Оперативно‑аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь по согласованию с Главой государства;

1.4. при нарушении поставщиками услуг сети Интернет, пользователями сети Интернет требований настоящего Указа, а также иного законодательства в сфере использования национального сегмента сети Интернет, оказание услуг с использованием данной сети может быть приостановлено или прекращено в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Приостановление оказания услуг с использованием сети Интернет осуществляется по требованию уполномоченных государственных органов, а также государственных органов, осуществляющих оперативно‑розыскную деятельность, органов прокуратуры, предварительного расследования и налоговых органов при наличии достаточных оснований полагать, что продолжение такого доступа будет способствовать совершению правонарушения.

Государственным органом, выявившим правонарушение, выносится предписание (представление) об устранении нарушений и устанавливается срок для их устранения, который не может превышать одного месяца.

*Под идентификацией понимается фиксация сведений, необходимых для установления поставщика услуг и (или) пользователя сети Интернет.

**Под пользователями сети Интернет понимаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, использующие информационные сети, системы, ресурсы, в том числе сети электросвязи и комплексы программно‑технических средств сети Интернет.

Если указанные в предписании (представлении) нарушения в установленный срок не устранены, государственный орган обращается в суд для решения вопроса о прекращении оказания услуг Интернет.

Поставщики услуг сети Интернет, осуществляющие деятельность с нарушением требований настоящего Указа, подлежат ликвидации (прекращение деятельности) по решению суда в порядке, установленном законодательными актами;

1.5. поставщики услуг сети Интернет по запросу пользователя оказывают услуги по ограничению доступа к информации, содержание которой направлено на:

осуществление экстремистской деятельности;

разжигание национальной и религиозной розни;

незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, сильнодействующих, токсических веществ, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

организацию незаконной миграции и торговлю людьми;

распространение порнографических материалов;

пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных законодательством.

Уполномоченные поставщики услуг сети Интернет обеспечивают в обязательном порядке ограничение доступа к указанной информации при оказании услуг с использованием сети Интернет государственным органам (за исключением государственных органов, указанных в части второй подпункта 1.2 настоящего пункта), государственным организациям, учреждениям образования, культуры;

6. поставщики услуг сети Интернет в своей деятельности обязаны соблюдать технические нормативные правовые акты в области электросвязи и других услуг с использованием сети Интернет;

7. ответственность за содержание информации, размещаемой и передаваемой в национальном сегменте сети Интернет, несут лица, разместившие эту информацию, а поставщики услуг сети Интернет — за непринятие мер по ограничению ее распространения в соответствии с законодательными актами;

8. специально уполномоченным государственным органом в сфере безопасности использования национального сегмента сети Интернет является Оперативно‑аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, который:

координирует деятельность государственных органов, поставщиков услуг сети Интернет по предотвращению несанкционированного распространения защищаемой информации и обеспечению безопасности при использовании ресурсов национального сегмента сети Интернет;

определяет по согласованию с Президентом Республики Беларусь перечень операторов электросвязи, имеющих право непосредственного доступа (присоединения) к международным сетям электросвязи, а также уполномоченных поставщиков услуг сети Интернет;

устанавливает порядок оказания услуг по ограничению доступа пользователей сети Интернет к информации, запрещенной к распространению в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

представляет Республику Беларусь в международных организациях по вопросам безопасности использования национального сегмента сети Интернет;

регулирует деятельность в области регистрации доменных имен в национальных доменных зонах;

осуществляет контроль за соблюдением поставщиками услуг сети Интернет законодательства в сфере обеспечения безопасности использования национального сегмента сети Интернет;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

2. Совету Министров Республики Беларусь:

2.1. в трехмесячный срок:

2.1.1. определить:

компетенцию республиканских органов государственного управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в сфере использования сети Интернет;

перечень услуг, оказываемых с использованием национального сегмента сети Интернет и обязанности поставщиков услуг сети Интернет по их учету;

порядок предоставления государственным органам,

осуществляющим оперативно‑розыскную деятельность, органам прокуратуры, предварительного расследования, налоговым органам, судам информации, необходимой для последующей идентификации пользователей сети Интернет и оказанных им услуг;

порядок приостановления и прекращения оказания услуг в национальном сегменте сети Интернет;

2.1.2. обеспечить определение уполномоченными республиканскими

органами государственного управления, подчиненными Правительству

Республики Беларусь, порядка регистрации ресурсов национального

сегмента сети Интернет и предоставления сведений о владельцах

информационных ресурсов в национальном сегменте сети Интернет;

2.2. в шестимесячный срок:

разработать и представить на утверждение Президенту Республики 1 Беларусь проект Концепции по развитию национального сегмента сети Интернет;

определить:

порядок государственной регистрации средств массовой информации, распространяемых через сеть Интернет, и порядок распространения их продукции;

порядок идентификации пользователей сети Интернет в местах коллективного пользования, в том числе пользователей интернет‑кафе, домашних сетей;

порядок регистрации интернет‑магазинов, используемых для осуществления розничной торговли, в Торговом реестре Республики Беларусь и механизм контроля за их функционированием;

обеспечить централизованный учет сетей электросвязи, используемых для оказания услуг в сети Интернет, адресного пространства национального сегмента данной сети и предоставление этих сведений в Оперативно‑аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;

обеспечить проведение мероприятий по стандартизации услуг с использованием сети Интернет, механизмов идентификации пользователей, порядка учета оказываемых услуг, структуры информации, предоставляемой операторами услуг Интернет государственным органам;

выработать меры по оптимизации стоимости услуг, оказываемых пользователям сети Интернет;

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации;

2.3. в течение одного года:

внести на рассмотрение Президенту Республики Беларусь проект закона Республики Беларусь о национальном сегменте сети Интернет;

принять меры по присоединению Республики Беларусь к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, подписанной 23 ноября 2001 г. в г. Будапеште;

внести предложения по порядку совершения сделок с использованием национального сегмента сети Интернет.

3. Национальному банку совместно с Советом Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок принять меры по совершенствованию системы электронных платежей в Республике Беларусь.

4. Национальному центру законодательства и правовых исследований Республики Беларусь совместно с Генеральной прокуратурой, Верховным Судом, Комитетом государственной безопасности, Министерством внутренних дел и иными

5.

заинтересованными государственными органами в течение года подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение Главы государства предложения по установлению административной, уголовной и иной ответственности за нарушения законодательства в сфере использования сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Беларусь и Оперативно‑аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.

6. Настоящий Указ вступает в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.8 пункта 1, пунктов 2‑4 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания данного Указа.

Президент Республики Беларусь

Напісаць каментар 92

Таксама сачыце за акаўнтамі Charter97.org у сацыяльных сетках